okularium.cz Než se objednáte

Než se objednáte

Nejsnáze se k nám objednáte on-line.
Tento způsob preferujeme.

Přečtěte prosím níže uvedené informace

Nespoléhejte na své zkušenosti nebo intuici, je téměř jisté, že je u nás něco jinak, než si myslíte.

Nejprve si prosím zodpovězte tyto otázky:

Máte zdravotní pojišťovnu 111, 201, 205 nebo 213?
Máte výhodu, s těmito pojišťovnami má oční ambulance smlouvu o úhradě zdravotní péče.
Ovšem do péče přijmeme i pacienty jiných pojišťoven stejně jako pacienty nepojištěné. Budou si však zdravotní péči sami platit, stejně tak léky a další vyšetření námi předepsaná.

Najdete nás?
Ambulance i oční optika jsou na adrese Nádražní 18 v Moravské Ostravě. Je to stejně snadné, jako najít jakoukoliv jinou adresu.

Vyjdete schody do 1. poschodí bez výtahu?
Ambulance a oční optika jsou v prvním poschodí historického domu bez výtahu. Je pochopitelné, že nezajišťujeme vynášení ani pacientů, ani třeba kočárků.

Vyhovuje Vám naše objednací doba?
Na hlavní stránce je uvedena přibližná aktuální objednací doba. Přáli bychom si, aby byla kratší. Pokud Vám nevyhovuje, obraťte se na jinou oční ambulanci, v opačném případě objednací dobu respektujte.
Brýle umíme předepsat i vyrobit v oční optice mnohem dříve. Výjimečně je možné se domluvit na vyšetření mimo ordinační dobu (v našem volnu, za příplatek).

Neměli jste dosud při očním vyšetření rozšířené (rozkapané) zornice?
Je možné, že bude potřebné to udělat. Vidění se Vám pak na několik hodin trochu zhorší, neměli byste řídit auto nebo po vyšetření pracovat (nejde to). Pokud to nejde jinak zařídit, nevadí, na vyšetření s rozkapáním zornic přijdete jindy.

Máte doporučení k očnímu vyšetření – žádanku?
Mějte ji s sebou při objednání a vezměte ji s sebou k vyšetření. Není to formalita, obsahuje informace od Vašeho lékaře pro nás a odpovídáme na dotaz uvedený v žádance.

Chodili jste v posledních pěti letech na jinou oční ambulanci?
Budete potřebovat tzv. výpis ze zdravotní dokumentace ( to se netýká pacientů zrušené ambulance MUDr. Svobody). Výpis Vám vystaví dosavadní oční lékař do 30 dnů. Pokud budete potřebovat žádanku, dostanete ji od nás. Pokud máte starší oční zdravotní dokumentaci (operační protokoly, nálezy jiných lékařů, propouštěcí zprávy), ve vlastním zájmu ji vezměte také s sebou. Je dobré mít u sebe seznam užívaných léků.

Jsou Vaše potíže neodkladné?
Úraz, náhlá ztráta vidění, vnímání podezřelých zrakových vjemů (záblesky, náhle vzniklá skvrna, deformace vidění, dvojité vidění a podobně), náhle vzniklá oční bolest, zarudnutí oka nebo výtok jsou důvodem pro co nejdřívější oční vyšetření. A to i na pohotovosti, pokud vzniknou mimo naši pracovní dobu. Vyšetření při těchto projevech neodkládejte!
Pokud takové potíže nemáte, budete k vyšetření objednáni, počítejte s objednací dobou – orientačně je uvedena na úvodní stránce (na dřívější termín je již objednán někdo jiný). Tlačítkem „Akutní péče“ získáte informace o druzích zdravotní péče.

Zhoršuje se Vám pozvolna vidění do blízka, nedávno Vám minula čtyřicítka a do dálky vidíte stále výborně?
Pravděpodobně jde o přirozený vývoj (o vetchozrakost) a pomohou Vám brýle na bližší vzdálenosti. Oční vyšetření lékařem je v tomto věku rozhodně vhodné.
Pokud však na brýle spěcháte, je možné předepsání, výroba brýlí a vyšetření panem optometristou velmi brzy v naší oční optice – vyšetření lékařem můžeme provést o něco později. Nebo naopak, nejprve vyšetření lékařem a předpis brýlí později, pokud na brýle tolik nespěcháte.
U nás brýle předepisuje pan optometrista, nikoliv lékař. Provozujeme tento moderní přístup – spolupráci očního lékaře, optometristy a oční optičky. Považujeme jej za nezbytný předpoklad pro optimální výsledek. Lékař i optometrista i oční optička pracují samostatně, ale v součinnosti.

Máte brýle a plánujete nové?
Specialistou na předpis brýlí je pan optometrista, lékař brýle nepředepisuje. Proto je možné a správné předpis brýlí a oční vyšetření od sebe oddělit. Nejdelší termíny máme pro pacienty, kteří si přejí předpis brýlí i vyšetření lékařem v jeden den.
Pokud na brýle spěcháte, je možné je předepsat mnohem dříve, než proběhne vyšetřením lékařem. Toto vyšetření panem optometristou bez vyšetření lékařem je stejně jako v jakékoliv jiné oční optice zpoplatněno. Pokud si v naší oční optice necháte zhotovit celé nové brýle, poskytneme Vám na ně slevu právě ve výši tohoto poplatku (tedy samotné vyšetření pak máte zdarma). Brýle si samozřejmě můžete nechat zhotovit kdekoliv jinde.
Oční vyšetření lékařem můžeme provést jindy, domluvíme se u nás.

Nosíte kontaktní čočky a chtěli byste předepsat brýle?
Nepoužívejte kontaktní čočky před vyšetřením nejméně 24 hodin, aby nedošlo ke zkreslení vyšetření. Aplikaci kontaktních čoček se nevěnujeme vůbec, neposkytujeme tedy ani příslušné poradenství.

Máte si kam zapsat termín vyšetření?
Termín vyšetření si ihned zapište – neposíláme ani SMS ani e-mail s termínem. Naopak při on-line objednání dostanete termín vyšetření a další informace na Váš e-mail. Nechcete se raději objednat on-line?

Potřebujete jen registraci do naší ambulance?
Nežádejte ji po nás. Oční lékařství nepatří mezi tzv. registrující obory, něco jako registrace do oční ambulance tedy neexistuje, nejen u nás. Pacientem naší ambulance se člověk stane převzetím do péče nejdříve prvním vyšetřením u nás, ne dříve.

Máte špatné zkušenosti s dřívější zdravotní péčí?
Prosíme, nepřenášejte si je k nám. Snažíme se pacientům vyhovět. Pokud u nás něco nejde, skutečně to nejde. Nesnažte se nás přesvědčit o opaku. Když telefonujete, hovoříte se zkušenou oční sestrou, nikoliv s robotem nebo recepční. Naše otázky mají smysl, zodpovězte je, výzvám vyhovte. Vážíme si Vašeho času, važte si vy našeho.

Potřebujete více informací?
Podívejte se níže.

Prosíme, k vyšetření nechoďte v podnapilém stavu nebo pod jinými škodlivými vlivy (vyšetření s výjimkou neodkladných stavů nebude provedeno)!
Při nakažlivých nemocech spoléháme na Váš úsudek a ohleduplnost.

můžete

KDYKOLIV

pouze

od pondělí do čtvrtku
mezi 9. a 14. hodinou

TELEFON
739 029 743

Pokud se nedovoláte, buď máme práci, nebo voláte mimo pracovní dobu.
Nevolejte znovu, pokud není Váš problém urgentní. Zavoláme Vám zpět (ne hned).
Hovořit budete s plně erudovanou oční sestrou.
Přijímáme hovory výhradně z telefonního čísla.Co je u nás jinak? Ve zkratce:

Možná jste byli zvyklí, jak to chodí na očním. U nás je to pravděpodobně jinak.

Ve zkratce:
U nás předepisuje brýle velmi zkušený optometrista, lékař (až na výjimky) ne.
Vyšetření optometristou i lékařem může být i v jeden den (je třeba se správně objednat).
Pacienty k vyšetření objednáváme.
Pacientům se věnujeme tak, jak si myslíme, že by zdravotní péče měla vypadat.

Kolik budete u nás potřebovat času?

Čas objednání je čas příchodu pacienta. Čekání začíná až po termínu objednání.
Pokud přijde pacient dříve, čekat začíná také až v době, na kterou byl objednán. Nechoďte dříve, čekali byste o to déle! Pacienty objednáváme, čas příchodu o ničem nerozhoduje.
K lékaři Vás připraví sestra – vždy, ideálně v čase Vašeho objednání. Nikdy nejdete přímo k lékaři.
Při prvním vyšetření, převzetí do péče, s rozkapáním zornic počítejte nejméně s jednou hodinou času.
Pokud budete potřebovat i předepsat brýle, počítejte nejméně s hodinou a půl.
Čas věnovaný „akutnímu nebo neodkladnému pacientovi“ nelze odhadnout. Tuto péči nelze plánovat.
Nejsme rádi, když pacienti čekají. Bohužel se to někdy stane, ale vždy to má dobrý důvod – nenecháváme čekat pacienty zbytečně. Prosíme proto o trpělivost zejména objednané, ale i neobjednané pacienty.

Jak probíhá oční vyšetření?

Pokud jste u nás ještě nebyli, mohou být pro Vás užitečné informace, jak vůbec probíhá oční vyšetření.
Možná jinak, než jste byli zvyklí.

Spěcháte na brýle?

Termíny na vyšetření lékařem mohou být pro Vás příliš dlouhé. Nabízíme proto vyšetření panem optometristou v naší oční optice v daleko kratším termínu, než je vyšetření lékařem – nejprve vyřešíme brýle a k vyšetření lékařem Vás u nás objednáme. Tento postup je zpoplatněn stejně jako v jakékoliv jiné oční optice (ale samozřejmě také poskytujeme ve stejné výši slevu na celé brýle, pokud si je u nás necháte zhotovit). O vyšetření lékařem nepřijdete (může dokonce proběhnout i v týž den, pokud nepřijde objednaný pacient).

Optometrista

Optometrista je vysokoškolsky vzdělaný specialista, který mj. provádí diagnostiku a korekci očních refrakčních vad a související poradenství, zejména měří refrakční stav zraku objektivně (tedy za pomoci zdravotnických prostředků) a subjektivně. Navrhuje a realizuje vhodnou korekci zrakových vad brýlemi. Spoluprací optometristy, očního optika a očního lékaře dosáhnete nejlepších výsledků.
Optometrista není jiné pojmenování pro očního optika.
Optometrista není oční lékař.

Rozkapání zornic

Pro detailní vyšetření celé sítnice je nezbytné rozšířit zornice, neboli je “rozkapat”. Pomocí očních kapek se rozšíří zornice na dobu asi 2-6 hodin. To u většiny lidí vede ke zhoršení vidění a zvýšenému oslnění sluncem. Člověk na tuto dobu ztrácí schopnost řídit auto, číst  a ovládat některé stroje.
Vyhraďte si proto dostatek času, kdy nemusíte řídit auto a pracovat. Děkujeme za pochopení.

Takto si můžete představit vyšetření bez rozkapání zornic. Les vypadá krásně, ale je bezpečný?

A takto vyšetření s rozkapáním zornic. Získané informace jsou sice někdy nemilé, ale umožňují nám situaci řešit.

Kdy je třeba zornice rozkapat? Vždy, když není přehlednost nitra oka dostatečná, tedy prakticky vždy nad 50 let věku, naopak u malých dětí, vyšetření očního pozadí typicky diabetiků a pacientů s poruchou sítnice a u pacientů s podezřelým nálezem, pacientů po oční operaci a další situace. O nutnosti rozkapat zornice vždy rozhoduje lékař.

Neodkladné potíže

V případě neodkladných zdravotních potíží se mimo naši ordinační dobu obracejte: 

  1. v případě nutné pooperační kontroly na pracoviště, které operaci provedlo.  
  2. na oční pohotovost, kterou drží podle rozpisu oční klinika FN Ostrava-Poruba nebo oční oddělení MN Ostrava-Fifejdy.

Pokud nemůžete sehnat očního lékaře:


1. Je nejlépe se zeptat přímo na své zdravotní pojišťovně, která smluvní oční ambulance přijímá do péče jejich pacienty. Pojišťovny vědí, že situace není dobrá a budou se Vám snažit pomoci.
2. Můžete se zkusit objednat na nové oční ambulanci v Porubě, Černá perla, Slavíkova 1744/22, mají bezbariérový přístup. Kontaktní telefon 552 309 992 a e-mail: ghv.ordinace@gmail.com, Oční Černá perla

3. Můžete zkusit zavolat na oční ambulanci EUC v Porubě, Opavská ulice, tel. je 597 437 443.
4. Můžete zkusit zavolat do oční ambulance Oftex, Zámecká ulice 20, tel. 596 122 544.
5. Možná Vám může pomoci, když vyplníte formulář Ministerstva zdravotnictví: Stížnost na nedostupnost zdravotní péče.