okularium.cz Objednací doba

Objednací doba

Objednací doba k očnímu vyšetření je v současné době mnohem delší, než bychom si přáli.

Proč je objednací doba tak dlouhá?

Během ordinační doby jsme schopni vyšetřit jen omezený počet pacientů, pokud chceme poskytovat zdravotní péči, jak nejlépe umíme. A to chceme a tak to děláme. Ordinační doba je smluvně stanovena na 30 hodin týdně. Je proto jasné, že pokud se během týdne objedná k vyšetření více pacientů, než jsme schopni vyšetřit, musí se tím nutně prodloužit objednací doba.
Někteří oční lékaři v Ostravě odcházejí do penze bez náhrady a jejich bývalí pacienti hledají nového lékaře. Další možné důvody najdete v odkazech níže.
Pokud znáte účinný způsob, jak zkrátit objednací dobu a chcete se o něj podělit, napište nám: info@okularium.cz. Budete první.

Jak může každý člověk pomoci?

Bohužel se také v stále opakuje situace, kdy objednaný pacient nepřijde v domluvený termín k vyšetření. A dokonce jsou i tací, kteří se ani včas neomluví, když se dostavit nemohou (ráno v den vyšetření samozřejmě není včas, ale nutné to i tak je). Je nutné, aby si každý uvědomil, že ambulance má pro něj vyhrazený čas, který pak přijde zcela vniveč. Pokud posléze takový pacient žádá další termín vyšetření, spotřebovává tak 2x tolik pracovního času zdravotníků než je nutné – lékaře, optometristy i sester.
Nebo jsou tací, kteří přijdou třeba o hodinu později a jsou překvapeni, že není čas je vyšetřit – svůj vyhrazený čas totiž promarnili. Máme snad kvůli nim poškozovat pacienty, kteří svůj termín dodržují? Domníváme se, že nikoliv.
Řeč je o prosté lidské ohleduplnosti. K ostatním pacientům i zdravotníkům – jejím opakem je bezohlednost. Nepřijít na domluvené vyšetření se může jako bezohlednost jevit.
Je to stejné jako si v restauraci objednat oběd, nesníst ho a nezaplatit za něj. Každý ví, že to se nedělá. Ve zdravotnictví je to stejné, jenom to není tolik vidět.
Takovým chováním vzniká ambulanci finanční škoda, prodlužuje se čekací doba a celkově se prodražuje zdravotní systém.


Není možné na jedné straně kritizovat dlouhé čekací doby a na straně druhé k jejich prodlužování přispívat.
Považujte prosím domluvený termín kontroly za svůj závazek vůči nám – zcela oprávněně očekáváte od nás totéž.
Pokud pacient nechodí na objednané kontroly, může být vyřazen z péče.

Za ty, kteří termíny nedodržují, nesou následky ostatní zúčastnění.
Veřejný zdravotní systém je totiž solidární, se solidaritou lidí stojí, ale i padá.

Odkazy k současné situaci, posuďte sami (externí odkazy):

Článek o neslušných pacientech z 30.3.2024. Objednají se a nepřijdou. Proti neukázněným pacientům brojí lékaři poplatky. www.novinky.cz

Článek o Ostravě z 16.4.2023. Na vyšetření očí čekají někteří lidé i pět měsíců, lékařů je však prý dost. www.idnes.cz

Tisková zpráva z 13.2.2023. V České republice je kritický nedostatek očních lékařů. Ty přitom potřebují i pacienti s chronickým onemocněním. www.feedit.cz

Zde si můžete přečíst související, ale neveselou úvahu paní doktorky Klimovičové z 8.2.2023 o přítomnosti a budoucnosti zdravotnictví. „Husákovy děti“ bez lékařů a vize 2033. www.nasezdravotnictvi.cz

Článek o očních lékařích v ČR, únor 2023. CHYBÍ OČNÍ LÉKAŘI. V NĚKTERÝCH OKRESECH JSOU JICH JEN JEDNOTKY. www.tydenikhrot.cz

Ze zkušenosti víme, že většina pacientů má jeden z těchto šesti důvodů k vyšetření:

1. Neodkladné stavy (úraz, náhlá ztráta nebo změna vidění, náhle vzniklá oční bolest a podobně) nevyžadují objednání! Musí být řešeny IHNED! Vzhledem k tomu, že týden má 168 hodin a naše týdenní ordinační doba je 30 hodin, je pravděpodobnější, že využijete spíše oční pohotovost – nečekejte do rána nebo do pondělí!

2. Důvody neohrožující zdraví. Např. nevyhovující či zlomené brýle, pomalu se zhoršující vidění do blízka, vyšetření pro řidičský průkaz a podobně. Regulérní objednací doba může být skutečně příliš dlouhá. Nabízíme možnost předepsání brýlí bez vyšetření lékařem, viz níže. Potvrzení pro řidičský průkaz vystavuje praktický lékař – pokud skutečně potřebujete brzy také oční vyšetření, v krajním případě vás můžeme vyšetřit mimo ordinační dobu (zpoplatněno).

3. Vstupní vyšetření nového pacienta z důvodu chronického onemocnění (dlouhodobé slzení očí, cukrovka, glaukom, stavy po operaci a podobně), s žádankou od jiného lékaře nebo bez ní. Vezměte do úvahy délku naší objednací doby, pokud nevyhovuje, zvolte jinou oční ambulanci.

4. Dítě do 15 let se žádankou od dětského lékaře nebo specialisty. Pokusíme se najít co nejdřívější termín, zavolejte, nepoužívejte on-line objednávku.

5. Převzetí do péče, preventivní vyšetření a podobně. Zde by s délkou objednací doby neměl být problém.

6. Akutní stavy – ty, které nejsou ani neodkladné ani chronické. Hnisání očí, zarudnutí očí, ječné nebo vlčí zrno, vnímání záblesků nebo teček nebo máte-li „akutní“ žádanku od jiného lékaře. Vyšetření byste neměli odkládat, ale tyto stavy nezakládají právo přednostního ošetření (nejsou neodkladné ve smyslu bodu 1 a zákona 372/2011 Sb.). Může se stát, že v čekárně strávíte více času. Logicky upřednostníme pacienty s neodkladnými stavy a pacienty objednané. Bude Vám poskytnuta péče za účelem odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu.


Možné řešení situace s dlouhými termíny

Pokud potřebujete i nové brýle, je možné i otočit postup: nabízíme předpis brýlí velmi brzy v naší optice za 600 Kč (odečteme Vám je z ceny zakázky, pokud si u nás necháte zhotovit celé brýle). Dostanete předpis na brýle, zhotovit si je můžete nechat v oční optice podle Vaší volby. Vyšetření provede pan optometrista, vysokoškolsky vzdělaný specialista v naší oční optice. Tato volba nezahrnuje vyšetření lékařem, na vyšetření lékařem Vás objednáme v řádném termínu.
V on-line objednání zvolte „předepsat brýle“ a v dalším kroku „předpis brýlí bez vyšetření lékařem“.

K objednání preferujeme on-line objednání


Dostupnost zdravotní péče

Dostupnost zdravotní péče upravuje více zákonných norem, zejména:

Zákon č. 48/1997 Sb. – Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. – Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb


Zákon č. 48/1997 Sb., § 46, odst. 1

Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny (dále jen „síť“).

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.

§ 1 Místní dostupnost
Dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby“) jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Dojezdové doby stanovené pro jednotlivé obory nebo služby jsou stanoveny jako nejzazší možné.

§ 2 Časová dostupnost
(1) Plánovanými hrazenými službami se pro účely tohoto nařízení rozumí hrazené služby, jejichž poskytnutí je z důvodu veřejného zájmu1) třeba plánovat tak, aby pojištěncům k nim byl zajištěn dostatečný, trvalý a vyvážený přístup. Plánované hrazené služby jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Pro potřeby našich pacientů z příloh vybíráme:

Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných poskytovateli ambulantní péče:
Oftalmologie (oční lékařství) – 45 minut. U lůžkové péče je to 120 minut.

Plánované hrazené služby se lhůtou časové dostupnosti:

Operace katarakty (šedý zákal)30 týdnů
Skiagrafie a sonografie2 týdny
Počítačová tomografie3 týdny
Magnetická resonance5 týdnů

Délku objednací doby do oční ambulance žádná vyhláška ani nařízení neupravuje!!

Uvádíme pouze důležitý výběr z legislativy. Pro komplexní informace doporučujeme prostudovat celé znění zákonů.