okularium.cz Makulární degenerace

Makulární degenerace

Níže je pojednáno o nejčastější skupině makulárních degenerací, a to o věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD). V současné době je nejčastější příčinou nevratné poruchy vidění lidí po 65 roce věku (počátek onemocnění u mladších lidí bohužel není výjimkou). Jde o degenerativní postižení sítnice v místě nejostřejšího vidění – v makule (žluté skvrně). Je to velmi malý kousek tkáně, ovšem nesmírně důležitý. V makule i malá porucha má velký dopad na vidění. Makulou čteme, rozpoznáváme osoby, díváme se na televizi. Zbytek zorného pole zůstává nepostižen.
Onemocnění má 2 formy: suchou a vlhkou.

Suchá forma

V počátku se obvykle neliší od ostatních nemocí, pacientovi se zhoršuje vidění. Postižení bývá na obou očích, ale často je vývoj nesymetrický. Většinou onemocnění začíná tzv. suchou formou. V místě nejostřejšího vidění se hromadí odpadové produkty a pozvolna se rozpadají vrstvy sítnice. Tato forma činí asi 85 % případů VPMD. Rozvíjí se velmi pomalu mnoho let. Na těžké ztrátě zraku se podílí asi v 15 %. Léčebně se ovlivnit zatím nedá. Pomoci zpomalit zhoršování může hlavně úprava životosprávy (nekouřit!) a zvýšení příjmu luteinu a omega-3 nenasycených mastných kyselin v potravě (zelenina, ryby, ev. vitamíny). Suchá forma se u části pacientů zvrátí do vlhké formy.

Vlhká forma

Tvoří asi 15% očí s makulární degenerací, zato je příčinou asi 85% těžké poruchy zraku v důsledku VPMD. Je velmi nebezpečná hlavně závažností poruchy a rychlostí jejího rozvoje. O dobré vidění může člověka připravit v řádu dnů, týdnů, případně měsíců. Zásadní je včasné odhalení této formy. Na počátku cesty je pacient sám, a to samosledováním zrakové funkce pomocí tzv. Amslerovy mřížky, viz níže. Podstatou rozdílu mezi suchou a vlhkou formou patologické prorůstání cév pod sítnici, které způsobí otok sítnice, její deformaci a možným krvácením i prudké zhoršení funkce sítnice. Obraz se různě křiví, vznikají výpady a skvrny vidění, podle fáze onemocnění. Při jakémkoliv podezření na vlhkou formu je nutné co nejdřívější vyšetření na oční ambulanci.
Vlhká forma je naštěstí úspěšně léčitelná, je-li léčena včas.

Amslerova mřížka

Je to jednoduchá, ale velmi účinná pomůcky, kterou by měli mít k dispozici všichni pacienti s rizikem, především již odhalenou suchou formou. Vyšetřuje se každé oko zvlášť, s brýlemi do blízka. Pacient fixuje okem tečku ve středu mřížky a prohlédne si pozorně, zda se mřížka nedeformuje. Mřížka je zobrazena vlevo, příklad deformace je uveden vpravo.

Mřížku si můžete nechat i poslat e-mailem nebo i poštou. Česká vitreoretinální společnost provozuje pacientské stránky, kde kromě mřížky můžete získat i další informace o této nemoci, odkaz zde.

Další názvy pro badatele:
současné: Age-Related Macular Degeneration (AMD, ARMD)
zastaralé a nepoužívané: vitium maculae luteae senile seu arterioscleroticum, senilní makulární degenerace