okularium.cz Akutní pacienti

Akutní pacienti

Kdo je vůbec “akutní pacient”?

Na našem pracovišti rozlišujeme 3 druhy pacientů:

  1. neodkladný pacient. Má neodkladné potíže – čerstvé poleptání oka, neošetřené vážné poranění oka, ztráta vidění kratší než 1 hodina podobné naléhavé stavy. Vyskytuje se zřídkakdy a takový pacient nejspíše využije oční pohotovost. Nepatří se např. dlouhodobé zhoršování vidění nebo slzení očí.
  2. objednaný pacient. Má svůj termín několik měsíců – taková je bohužel situace.
  3. neobjednaný pacient. Má svůj termín kratší dobu než několik měsíců. Takový pacient není objednán ani v případě, když od nás dostane informaci, aby přišel třeba zítra nebo v pondělí. Svůj termín dostal, protože popsal potíže, které nesnesou dlouhý odklad, ale zároveň nejsou neodkladné. Sem patří třeba oční záněty.

Přednost u nás mají pacienti právě v tomto pořadí. Proč?


Víme dobře, že NIKDO NEČEKÁ RÁD.

V zájmu všech je tedy ošetřit objednané pacienty co nejpřesněji na objednaný termín – čekali na něj měsíce.
Neobjednaní pacienti MUSEJÍ POČKAT. Ošetření budou ve vzniklé mezeře nebo zkrátka AŽ PO OBJEDNANÝCH PACIENTECH.

Trpělivost musí mít všichni, ovšemže i objednaní. Ve zdravotnickém zařízení se pracuje s nemocnými lidmi. Nikdy nelze odhadnout předem, jak dlouho bude vyšetření trvat. Přibližně ano – tak dlouho, jak bude potřeba. Tak to děláme.

Salus aegroti, suprema lex. Nejvyšším zákonem je zdraví nemocného.

Kdo je tedy “akutní pacient”?

Většina pacientů, kteří se považují za akutního pacienta, patří do kategorie neobjednaných pacientů.
“Akutní pacienti” náš postoj nejlépe pochopí, až se sami ocitnou v roli objednaných pacientů. Možná také budou hledět s nelibostí na každého, kvůli kterému budou sedět v čekárně déle, než by si přáli. Stačí si situaci představit. Nikdo nečeká rád.

Kolik budete u nás potřebovat času?

Čas objednání je čas příchodu pacienta. Vlastní čekání začíná až poté.
Pokud přijde pacient dříve, čekat začíná také až v době, na kterou byl objednán. Nechoďte dříve!

Při prvním vyšetření, převzetí do péče, s rozkapáním zornic počítejte nejméně s jednou hodinou času.
Pokud budete potřebovat i předepsat brýle, počítejte nejméně s hodinou a půl.
Čas věnovaný “akutnímu pacientovi” nelze odhadnout, stejně tak dobu čekání.

Prosba:

Jelikož netušíte, proč sedí v čekárně ostatní lidé, NEPOSUZUJTE PROSÍM, ZDA MAJÍ ONI ČEKAT DÉLE NEŽ VY.