okularium.cz Aktuálně

Aktuálně

Zákon č. 372/2011 Sb., § 41, odst. 3 a 4

(3) Pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá. Povinnost prokázat se občanským průkazem … odstavec pokračuje.
(4) Jestliže pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta odmítne prokázání totožnosti podle odstavce 3, může poskytovatel nebo zdravotnický pracovník odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči. … odstavec pokračuje.


Nové pacienty do péče přijímají (bez záruky) také tyto tři ambulance:

1) Černá perla v Porubě, Slavíkova 1744/22
bezbariérový přístup

Kontaktní e-mail: ghv.ordinace@gmail.com

2) EUC poliklinika v Porubě („stará poliklinika“), Opavská 962/39
bezbariérový přístup

Telefonní číslo je 597 437 443.

3) Oční centrum Oftex, Zámecká 488/20, Ostrava
bezbariérový přístup

Telefonní číslo je 596 122 544.
Tato ambulance převzala kartotéku MUDr. Svobody.