okularium.cz Informace

Informace

Rozkapání zornic:

Pro detailní vyšetření celé sítnice je nezbytné rozšířit zornice, neboli je “rozkapat”. Pomocí očních kapek se rozšíří zornice na dobu asi 2-6 hodin. To u většiny lidí vede ke zhoršení vidění a zvýšenému oslnění sluncem. Člověk na tuto dobu ztrácí schopnost řídit auto, číst  a ovládat některé stroje.
Vyhraďte si proto dostatek času, kdy nemusíte řídit auto a pracovat. Děkujeme za pochopení.

Řidičský průkaz 1:

Potvrzení zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz vydává registrující praktický lékař nebo lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb (§ 84 zákona č. 361/2000 Sb.) podle vyhlášky č. 277/2004 Sb. Posuzující lékař si vyžádá příslušné odborné vyšetření, případě, že u posuzované osoby je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci uvedené v příloze č. 3, nebo jiné nemoci, které by mohly omezovat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
V ostatních případech není odborné např. oční vyšetření nutné. Vydání potvrzení je i u nás zpoplatněno.

Řidičský průkaz 2:

Dovolujeme si upozornit na § 89a zákona o silničním provozu č. 297/2011 Sb.:

Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

Optometrista

Optometrista je vysokoškolsky vzdělaný specialista, který mj. provádí činnosti v rámci diagnostiky a korekce očních refrakčních vad a související poradenství, zejména měří refrakční stav zraku objektivně (tedy za pomoci zdravotnických prostředků) a subjektivně. Navrhuje a realizuje vhodnou korekci zrakových vad brýlemi.

Neodkladné potíže!

V případě neodkladných zdravotních potíží se prosím obracejte: 

  1. v případě nutné pooperační kontroly na pracoviště, které operaci provedlo.  
  2. na oční pohotovost, kterou drží podle rozpisu oční klinika FN Ostrava-Poruba nebo oční oddělení MN Ostrava-Fifejdy.