okularium.cz Informace

Informace

Rozkapání zornic:

Pro detailní vyšetření celé sítnice je nezbytné rozšířit zornice, neboli je “rozkapat”. Pomocí očních kapek se rozšíří zornice na dobu asi 2-6 hodin. To u většiny lidí vede ke zhoršení vidění a zvýšenému oslnění sluncem. Člověk na tuto dobu ztrácí schopnost řídit auto, číst  a ovládat některé stroje.
Vyhraďte si proto dostatek času, kdy nemusíte řídit auto a pracovat. Děkujeme za pochopení.

Takto si můžete představit vyšetření bez rozkapání zornic. Les vypadá krásně, ale je bezpečný?

A takto vyšetření s rozkapáním zornic. Získané informace jsou sice někdy nemilé, ale umožňují nám situaci řešit.

Kdy je třeba zornice rozkapat? Vždy, když není přehlednost nitra oka dostatečná, tedy prakticky vždy nad 50 let věku, naopak u malých dětí, vyšetření očního pozadí typicky diabetiků a pacientů s poruchou sítnice a u pacientů s podezřelým nálezem, pacientů po oční operaci a další situace. O nutnosti rozkapat zornice vždy rozhoduje lékař.

Řidičský průkaz 1:

Potvrzení zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz vydává registrující praktický lékař nebo lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb (§ 84 zákona č. 361/2000 Sb.) podle vyhlášky č. 277/2004 Sb. Posuzující lékař si vyžádá příslušné odborné vyšetření, případě, že u posuzované osoby je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci uvedené v příloze č. 3, nebo jiné nemoci, které by mohly omezovat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
V ostatních případech není odborné např. oční vyšetření nutné. Vydání potvrzení je i u nás zpoplatněno.

Řidičský průkaz 2:

Dovolujeme si upozornit na § 89a zákona o silničním provozu č. 297/2011 Sb.:

Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

Optometrista

Optometrista je vysokoškolsky vzdělaný specialista, který mj. provádí diagnostiku a korekci očních refrakčních vad a související poradenství, zejména měří refrakční stav zraku objektivně (tedy za pomoci zdravotnických prostředků) a subjektivně. Navrhuje a realizuje vhodnou korekci zrakových vad brýlemi. Spoluprací optometristy, očního optika a očního lékaře dosáhnete nejlepších výsledků.
Optometrista není jiné pojmenování pro očního optika.

Neodkladné potíže!

V případě neodkladných zdravotních potíží se prosím obracejte: 

  1. v případě nutné pooperační kontroly na pracoviště, které operaci provedlo.  
  2. na oční pohotovost, kterou drží podle rozpisu oční klinika FN Ostrava-Poruba nebo oční oddělení MN Ostrava-Fifejdy.