okularium.cz Vše stručně

Vše stručně

Plánujete-li se k nám objednat, seznamte se prosím s našimi pravidly.
A respektujte je. My respektujeme Vás.

Zde jsou informace pro všechny, kdo mají rádi stručnost.
Uvádíme hlavní informace o našem provozu v heslech a odpovědi na časté dotazy.
Bližší vysvětlení uvedeno na jiném místě stránek.


Tyto omyly a otázky u nás opravdu zazněly.


Návod pouze v heslech

Pacienty k vyšetření objednáváme.

Respektujte objednací dobu, je uvedena na hlavní straně.

Preferujeme on-line objednání. Termín si v klidu vyberete a dostanete jej do e-mailu.

Při telefonickém objednání si termín vyšetření zaznamenejte.

Neposíláme SMS s termínem ani neposíláme SMS s připomínkou.

Termín k vyšetření je závazný. V nezbytných případech se přeobjednejte.

K vyšetření s sebou vezměte svůj doklad totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny. Je to povinnost pacienta. Aplikace eDoklady nestačí!

Na vyšetření nechoďte ani dříve ani později.

Nechoďte na vyšetření opilí nebo nachlazení.

Na zmeškané hovory voláme zpět. Ne hned.

Smluvní pojišťovny jsou pouze 111, 205, 213 a 201.

Pokud máte od jiného lékaře žádanku na vyšetření, vezměte ji s sebou. Vyšetření účelně zaměříme podle žádanky.

Pokud jste u nás dosud nebyli vyšetřeni, jste pro nás nový/á pacient/ka, proto o Vás nic nevíme.

„Registrace do oční ambulance“ neexistuje, nežádejte ji po nás.

Brýle u nás předepisuje pan optometrista, lékař ne.

Víte-li, že potřebujete brýle, sdělte to při objednání. Ušetříte jednu cestu.

Při hovoru se zdravotníky mluvte pravdu, jde o Vaše zdraví.

Neklaďte nám opakovaně již zodpovězené dotazy.

Pokud máte s předchozí zdravotní péčí špatné zkušenosti, zapomeňte na ně. Snažíme se pacientům vycházet vstříc. Jestli u nás něco nejde, opravdu to nejde.

Místa k sezení v oční optice slouží pouze zákazníkům optiky. Pokud nejste a nechcete být zákazníkem naší oční optiky, využívejte k čekání židle v čekárně.

Pokud od nás dostanete nějakou informaci, nesnažte se nás přesvědčit o opaku. Známe svoji práci i své pracoviště. Pokud máte nápad na vylepšení čehokoliv u nás, nevolejte, ale napište nám: info@okularium.cz.

Děti do dosažení 18 let budou vyšetřeny jen v přítomnosti zákonného zástupce nebo jím pověřené dospělé osoby.

Některé naše služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Ceník.

Odpovědi na časté omyly

Ne, všechna zdravotnická zařízení zatím nemají sdílenou dokumentaci. Zprávu odjinud nám musíte přinést, stejně tak žádanky od jiných lékařů.

Ne, nepřevzali jsme kartotéku ani z EUC (stará poliklinika v Porubě), ani od MUDr. Svobody, ani od nikoho jiného. Máme pouze vlastní pacienty.

Ne, opravdu nevíme, které oční ambulance přijímají pacienty do péče, ani jaké mají termíny na vyšetření (jestli náhodou víme, je to uvedeno zde).

Ne, dřívější termíny pro plánovaná vyšetření skutečně nemáme. Opakovanými dotazy na totéž volné místo nevznikne.

Ne, dřívější termíny nedostávají ani pacienti jiných národností, ani pacienti agresivní nebo hlasití.

Ne, neplánujeme žádat o smlouvu pojišťovny 211, 207, ani 209.

Ne, nemyslíme, že je naše chyba, když někdo nemůže najít adresu Nádražní 18. Hledá se stejně, jako jakákoliv jiná adresa v ČR.

Ne, předpis na brýle (s výjimkou dětí do 15 let) opravdu nemusí napsat lékař. U nás i jinde to dělá pan optometrista.

Ne, optometrista není jiné pojmenování optika. Kdo je to optometrista najdete například zde.

Ne, od roku 2018 zdravotní pojišťovny na brýle dospělým lidem nepřispívají (výjimkou jsou jen speciální refrakční vady).

Ne, vyjádření očního lékaře pro řidičský průkaz (ŘP) není povinné, ani po 65. roce věku. Potvrzení pro ŘP vystavuje praktický lékař. Vyjádření očního lékaře si ovšem může vyžádat. Pokud o svém zraku máte pochybnosti, k očnímu vyšetření se objednejte s předstihem.

Ne, vyšetření pro potvrzení na řidičský průkaz není ani akutní ani neodkladné – ani když Vám končí platnost zdravotní způsobilosti. Při jeho plánování počítejte s objednací dobou. Pojišťovna jej nehradí.

Ne, otázky, které Vám při objednávání klademe, nejsou zbytečné. Čím přesněji na ně odpovíte, tím dříve se dostaneme k cíli.

Ne, pokud Vám doporučíme vyšetření v rozkapání, tak to není zbytečné. Není-li Váš stav neodkladný, můžete němu přijít i jindy.

Ne, po rozkapání zornic opravdu nesmíte řídit auto ani ovládat stroje několik hodin (dle § 5 odst. 2 z. č. 361/2000 Sb.).

Ano, my známe znění Hippokratovy přísahy, vy také? Zdravotní péče v ČR se však řídí Zákonem o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.).

Ne, nejde zabrousit stará brýlová čočka ze starých brýlí do nové obruby. Nová brýlová čočka do starých obrub někdy ano.

Ne, na našem pracovišti neprovádíme žádné operace, ani operace šedého zákalu.

Ne, budova, kde je naše ambulance s optikou nemá výtah. Vede k nim jen schodiště.

Ne, nemáme v úmyslu stěhovat naše pracoviště jinam.

Ne, v centru Ostravy prakticky není bezplatné parkoviště (zdravotní pojišťovny ani naše ambulance Vaše parkovné neproplácejí). Raději přijeďte tramvají, ze zastávky to je kousek.

Ne, neumíme cokoliv „jenom“ – jenom preventivku, jenom kouknout, jenom potvrzení na řidičák. Ani brýle „jenom“ na čtení nebo „jenom“ do práce nemáme skladem. Brýle z oční optiky jsou individuální zdravotní pomůcka na míru, musí se vyrobit a přizpůsobit. Brýle za 200 Kč neumíme, a to ani „jenom na čtení“. Nesoutěžíme s tržnicemi, jsme zdravotnické zařízení.

Ne, zelený zákal není jiný odstín šedého zákalu. Jsou to dvě zcela jiná onemocnění.

Ne. To, že oko slzí, neznamená, že není suché. Je to často naopak – jednou z příčin slzení oka může být nemoc, které říkáme syndrom suchého oka. Jakkoliv to zní zvláštně.

Ne, nejsme specializovaná dětská oční ambulance. Ačkoliv máme v péči hodně dětí, jsme oční ambulance pro děti i dospělé – stejně jako všechny ambulance v Ostravě. Není možné, aby některá oční ambulance odmítala vyšetřit dítě (tuto informaci máme ověřenou na zdravotní pojišťovně). Lékaři nemají možnost si své pacienty vybírat.

Ne, pokud nepřijdete na plánované vyšetření, opravdu nemáme radost, že jsme měli volno. Naopak, je nám smutno, kolik bezohlednosti je mezi lidmi.

Ne, nemáme žádnou jinou ambulanci. Určitě bychom si toho všimli.