okularium.cz Informace k pojišťovnám 211, 207 a 209

Informace k pojišťovnám 211, 207 a 209

S těmito pojišťovnami nemáme uzavřenou žádnou smlouvu.
Pro tyto pojišťovny neexistujeme, stejně tak ony pro nás.
Pokud jste pojištěni u některé z těchto pojišťoven, zdravotní péče (vyjma neodkladné!) Vám může být poskytnuta pouze za vlastní úhradu. Ceník je uveden dole.

Níže uvádíme odpovědi na otázky, které nám často lidé kladou.


1. Proč nemáte smlouvu s mojí pojišťovnou?
Odpověď: Na jaře 2021, když jsme připravovali otevření naší ambulance, proběhlo na náš podnět výběrové řízení (ze zákona musí proběhnout), kde jsme žádali o uzavření smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Každá pojišťovna buduje vlastní síť smluvních poskytovatelů podle potřeb svých pacientů a vlastního uvážení. Zdravotní pojišťovny nemají povinnost uzavřít smlouvu se všemi zdravotnickými zařízeními – stejně i naopak. Na jaře 2021 neměly pojišťovny 211 a 207 o uzavření smlouvy zájem. Jiné to je u pojišťovny 209, ta smlouvu nabídla, ale nepamatuji, že bych kdy za celou svoji praxi potkal pacienta této pojišťovny – smlouva by zůstala nenaplněna.

2. A budete mít tu smlouvu?
Odpověď: Pravděpodobně ne. V současné době máme objednací dobu na vyšetření delší, než bychom si přáli. Nedává proto žádný smysl usilovat o uzavření smlouvy s další pojišťovnou.

3. Proč si musím zdravotní péči platit, když si celý život platím zdravotní pojištění?
Odpověď: Nemusíte. Vaše zdravotní pojišťovna (je zodpovědná za dostupnost zdravotní péče (Zákon č. 48/1997 Sb., § 46, odst. 1)) má uzavřenou smlouvu o úhradě zdravotní péče s řadou očních ambulancí. Vaše pojišťovna ví, které to jsou, my to nevíme (nemáme důvod to zjišťovat).

Čl. 31 Listiny základních práv a svobod (součást Ústavy ČR)
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

4. Co mám dělat? Nemohu sehnat očního lékaře, nikde neberou nové pacienty!
Odpověď: Je nejlépe se zeptat přímo na své zdravotní pojišťovně, která smluvní oční ambulance přijímá do péče jejich pacienty. Prosím, neptejte se na to u nás, opravdu to nevíme.
Možná Vám může pomoci, když vyplníte formulář Ministerstva zdravotnictví: Stížnost na nedostupnost zdravotní péče.

5. A kolik stojí vyšetření?
Odpověď: Ceník je uveden níže. Záleží na rozsahu vyšetření. Vyšší cena (2. řádek ceníku) je u vstupního vyšetření při převzetí do péče. Stejně tak to je, když je potřeba rozkapat zornice. Nižší cenu (1. řádek ceníku) platíte při jednorázovém vyšetření (když pacienta nepřebíráme do péče) bez potřeby rozkapání zornic nebo při kontrole bez rozkapání zornic. Přezkoušení brýlové korekce (s vystavením předpisu i bez něj) je zpoplatněno navíc (3. řádek ceníku). Pokud potřebujete brýle a nepotřebujete oční vyšetření, můžete využít předpisu brýlí v optice panem optometristou (3. řádek od konce ceníku).
Bohužel, i jakýkoliv recept námi vystavený hradíte v lékárně také Vy, a to i u léků, kterou pojišťovna normálně hradí. Stejná je situace u žádanek na vyšetření námi indikovaná, platíte u poskytovatele.

6. A někdo si to sám platí? Proč?
Odpověď: Ano. Na důvody se pacientů neptáme, je jisté, že různí lidé mají různé žebříčky hodnot. V ČR máme svobodnou volbu lékaře (Zákon č. 372/2011, § 28, odst. 3, písm. b).

7. Proplatí mi pojišťovna doklad za vyšetření od vás?
Odpověď: Některé pojišťovny přispívají např. na vyšetření OCT, tento doklad tedy ano. Zdravotní péči jako takovou mimo síť smluvních poskytovatelů pojišťovna proplatit nesmí.

Služby nehrazené ze zdravotního pojištění, týká se pacientů pojišťoven 211, 207 a 209 a nepojištěnýchKč s DPH
Kontrolní nebo cílené vyšetření lékařem bez rozkapání zornic700
Vstupní nebo kompletní vyšetření nebo kontrolní vyšetření lékařem včetně rozkapání zornic1200
Příplatek za přezkoušení dioptrické vady a/nebo předpis brýlí v rámci vyšetření lékařem  (částka se odečte v případě zhotovení celých brýlí u nás)300
OCT vyšetření obě oči (sítnice nebo zrakový nerv)800
OCT vyšetření obě oči (sítnice i zrakový nerv)1000
Vyjádření lékaře pro řidičský průkaz500
Léčba suchého oka dočasnými uzávěry (2 kusy)1600
Léčba suchého oka trvalými uzávěry (2 kusy)2600
Přezkoušení dioptrické vady a/nebo předpis brýlí bez vyšetření lékařem (částka se odečte v případě zhotovení celých brýlí u nás)600
Administrativní úkon na žádost pacienta do 30 minut500
Příplatek za vyšetření mimo pracovní dobu1000