okularium.cz Informace k pojišťovnám 211, 207 a 209

Informace k pojišťovnám 211, 207 a 209

S těmito pojišťovnami nemáme uzavřenou žádnou smlouvu.
Pro tyto pojišťovny neexistujeme, stejně tak ony pro nás.
Pokud jste pojištěni u některé z těchto pojišťoven, zdravotní péče (vyjma neodkladné!) Vám může být poskytnuta pouze za vlastní úhradu.
Ceník je uveden dole.

Níže uvádíme odpovědi na otázky, které nám často lidé kladou.


1. Proč nemáte smlouvu s mojí pojišťovnou?
Odpověď: Na jaře 2021, když jsme připravovali otevření naší ambulance, proběhlo na náš podnět výběrové řízení (ze zákona musí proběhnout), kde jsme žádali o uzavření smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Každá pojišťovna buduje vlastní síť smluvních poskytovatelů podle potřeb svých pacientů a vlastního uvážení. Zdravotní pojišťovny nemají povinnost uzavřít smlouvu se všemi zdravotnickými zařízeními – a tato nepovinnost je vzájemná. Na jaře 2021 neměly pojišťovny 211 a 207 o uzavření smlouvy zájem. Pojišťovna 209 smlouvu nabídla, ale nepamatuji, že bych kdy za celou svoji praxi potkal pacienta této pojišťovny – smlouva by zůstala nenaplněna.

2. A budete mít tu smlouvu?
Odpověď: V dohledné době určitě ne. Dlouhodobě máme objednací dobu na vyšetření delší, než chceme. Nedává proto žádný smysl usilovat o uzavření smlouvy s další pojišťovnou.

3. Proč si musím zdravotní péči platit, když si celý život platím zdravotní pojištění?
Odpověď: Nemusíte. Vaše zdravotní pojišťovna (je zodpovědná za dostupnost zdravotní péče (Zákon č. 48/1997 Sb., § 46, odst. 1) má uzavřenou smlouvu o úhradě zdravotní péče s řadou očních ambulancí. Vaše pojišťovna ví, které to jsou, my to nevíme (nemáme důvod to zjišťovat).

Zákon č. 48/1997 Sb., § 46, odst. 1

Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny (dále jen „síť“).

4. Co mám dělat? Nemohu sehnat očního lékaře, nikde neberou nové pacienty!
Odpověď: Je nejlépe se zeptat přímo na své zdravotní pojišťovně, která smluvní oční ambulance přijímá do péče jejich pacienty.
Možná Vám může pomoci, když vyplníte formulář Ministerstva zdravotnictví: Stížnost na nedostupnost zdravotní péče.

Čl. 31 Listiny základních práv a svobod (součást Ústavy ČR)
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

5. A kolik stojí vyšetření?
Odpověď: Ceník je uveden níže. Záleží na rozsahu vyšetření. Vyšší cena (2. řádek ceníku) je u vstupního vyšetření při převzetí do péče. Stejně tak to je, když je potřeba rozkapat zornice. Nižší cenu (1. řádek ceníku) platíte při jednorázovém vyšetření (když pacienta nepřebíráme do péče) bez potřeby rozkapání zornic nebo při kontrole bez rozkapání zornic. Přezkoušení brýlové korekce (s vystavením předpisu i bez něj) je zpoplatněno navíc (3. řádek ceníku). Pokud potřebujete brýle a nepotřebujete oční vyšetření, můžete využít předpisu brýlí v optice panem optometristou.
Bohužel, i jakýkoliv recept na léky námi vystavený hradíte v lékárně také Vy, a to i u léků, kterou pojišťovna normálně hradí. Stejná je situace u žádanek na vyšetření námi indikovaná, platíte u poskytovatele.

6. A někdo si vyšetření sám platí? Proč?
Odpověď: Ano, platí. Na důvody se pacientů neptáme. Lidé mají různé žebříčky hodnot a je jen na nich, jak se svými penězi naloží. V ČR máme naštěstí svobodnou volbu lékaře (Zákon č. 372/2011, § 28, odst. 3, písm. b).

7. Proplatí mi pojišťovna doklad za vyšetření od vás?
Odpověď: Některé pojišťovny částečně proplácejí např. vyšetření optickým koherenčním tomografem (OCT). Ovšem zdravotní péči jako takovou mimo síť smluvních poskytovatelů pojišťovna neproplácejí.

Základní ceník (netýká se pacientů smluvních pojišťoven)

Služby pro pacienty pojištěné u nesmluvních pojišťoven (211, 207, 209) a pro pacienty nepojištěné.Kč s DPH
Kontrolní nebo cílené vyšetření lékařem bez rozkapání zornic800
Vstupní nebo kompletní nebo kontrolní vyšetření lékařem včetně rozkapání zornic1350
Příplatek za přezkoušení dioptrické vady a/nebo předpis brýlí pouze v rámci vyšetření lékařem  (částka se odečte v případě zhotovení celých brýlí u nás) – nelze využít samostatně.450
Přezkoušení dioptrické vady a/nebo předpis brýlí bez vyšetření lékařem (částka se odečte v případě zhotovení celých brýlí u nás)600

Např. tedy vstupní vyšetření lékařem a přezkoušení a předpis brýlí stojí nepojištěného pacienta 1800 Kč (1350+450).