okularium.cz Šedý zákal

Šedý zákal

Šedým zákalem rozumíme takové zkalení oční čočky, které vede k nežádoucímu rozptylu světla v oku a tím ke zhoršení vidění. Příčiny mohou být různé, nejčastěji vídáme šedý zákal podmíněný věkem. Řešení je pouze a jenom operační. Operaci indikujeme v okamžiku, kdy zhoršení vidění omezuje obvyklé aktivity nemocného.

Rozhodně nečekáme, až šedý zákal dozraje do pokročilého stádia. Moderní operace šedého zákalu totiž přináší užitek a zlepšení vidění i u počínajícího šedého zákalu.

Vlastní čirá čočka soustředí paprsky na sítnici. Zkalená čočka rozptyluje světlo a na sítnici proto vzniká neostrý obraz. U pokročilého zákalu pacient vnímá jen světlo a tmu.

Principem operace je odstranění zkalené čočky a její nahrazení čočkou umělou. Správná volba umělé čočky umožní po operaci vidění podle přání pacienta (v rámci možného, samozřejmě). Je důležité si před operací možnosti volby nitrooční čočky s lékařem operujícího pracoviště probrat, možností je s současné době opravdu hodně.

Vždy si můžete zvolit standardní (sférické) čočky, ze které nic neplatíte. Nebo je možné zvolit vylepšené čočky asférické, s jedním ohniskem nebo i se dvěma či třemi ohnisky – tyto jsou určeny pro vidění na více vzdáleností a nezávislost na brýlích. Pro léčbu astigmatismu existují čočky v torické variantě. Operace šedého zákalu je výborná příležitost pro zlepšení vidění. Je potěšující, že se stále vyvíjí technika operace i vlastní umělé nitrooční čočky.

Na území Ostravy je 5 pracovišť – klinik či oddělení, která operaci šedého zákalu provádějí.

V Ostravě tyto operace provádějí soukromé oční kliniky Lexum a Gemini a také 3 nemocnice (Fakultní nemocnice Ostrava v Porubě, Městská nemocnice Ostrava Fifejdy a Vítkovická nemocnice).

K operaci Vás připravíme a po ní Vás provedeme pooperačním obdobím.

Např. na oční kliniku Lexum je to z naší ambulance 7 minut chůze přes Stodolní ulici – mapy.cz.