Ceník


Oční ambulance má uzavřenou smlouvu o úhradě zdravotní péče jen s některými zdravotními pojišťovnami. Proto je ceník rozdělen na dvě části podle tohoto kritéria. Věnuje mu prosím pozornost.


Zdravotní pojišťovny 111, 205, 213 a 201

S těmito pojišťovnami MÁME uzavřenou smlouvu o úhradě standardní zdravotní péče.
Standardní zdravotní péči tak hradí zdravotní pojišťovna.

Ceník nadstandardních služeb

 • OCT vyšetření obě oči (sítnice nebo zrakový nerv): 700 Kč
 • OCT vyšetření obě oči (sítnice i zrakový nerv): 900 Kč
 • Vyjádření lékaře pro řidičský průkaz: 500 Kč
 • Administrativní úkon na žádost pacienta do 30 minut: 500 Kč
 • Léčba suchého oka uzávěry – dočasné/trvalé: 1600/2600 Kč

Zdravotní pojišťovny 211, 207 a 209

S těmito pojišťovnami NEMÁME uzavřenou smlouvu o úhradě standardní zdravotní péče.
Klienti těchto pojišťoven u nás hradí celou péči včetně léků na recept apod.

Ceník služeb

 • Základní vyšetření lékařem bez rozkapání zornic: 600 Kč
 • Kompletní vyšetření lékařem včetně rozkapání zornic: 1200 Kč
 • Přezkoušení dioptrické vady a/nebo předpis brýlí včetně vyšetření lékařem: cena vyšetření lékařem +300 Kč
 • Přezkoušení dioptrické vady a/nebo předpis brýlí bez vyšetření lékařem: 600 Kč
 • Vyšetření a vyjádření lékaře pro řidičský průkaz: 1500 Kč
 • OCT vyšetření obě oči (sítnice nebo zrakový nerv): 700 Kč
 • OCT vyšetření obě oči (sítnice i zrakový nerv): 900 Kč
 • Administrativní úkon na žádost pacienta do 30 minut: 500 Kč
 • Léčba suchého oka uzávěry – dočasné/trvalé: 1600/2600 Kč

Rozkapání zornic:

Pro detailní vyšetření celé sítnice je nezbytné rozšířit zornice, neboli je “rozkapat”. Pomocí očních kapek se rozšíří zornice na dobu asi 2-6 hodin. To u většiny lidí vede ke zhoršení vidění a zvýšenému oslnění sluncem. Člověk na tuto dobu ztrácí schopnost řídit auto, číst  a ovládat některé stroje. Vyhraďte si proto dostatek času, kdy nemusíte řídit auto a pracovat. Děkujeme za pochopení.