okularium.cz Výpis z dokumentace

Výpis z dokumentace

Výpis z dokumentace slouží k tomu, aby Váš nový ošetřující lékař měl dostatečné informace o dosavadním průběhu zdravotní péče o Vás. Pokud uplynulo méně než 5 let od posledního očního vyšetření, vyžádejte si prosím u dosavadního lékaře tento výpis. Můžete si stáhnout a vytisknout žádanku zde (124 kB), doplňte datum, své jméno a příjmení a rodné číslo podle vzoru níže. S její pomocí požádejte dosavadního lékaře o vyhotovení výpisu z dokumentace. Ten má na jeho vystavení až 30 dnů. Výpis s dokumentace přineste s sebou k prvnímu vyšetření.