okularium.cz Rychlý přístup

Rychlý přístup

Tento rychlý přístup přeskočí navigaci a důležité informace.
Používejte pouze v případě, pokud již objednávání dobře znáte.
Objednáváte-li dítě od 3 do 15 let včetně, vždy volte „předepsat brýle“.
Potvrzená objednávka je závazná.