okularium.cz Objednání – samoplátci – nový přístup

Objednání – samoplátci – nový přístup

Vyšetřujeme pacienty smluvních i nesmluvních pojišťoven.
Proč nemáme smlouvu se všemi pojišťovnami? Odpovědi a ceník zde.

Pokud nemáte pojištění u některé z našich smluvních pojišťoven (111, 205, 213, 201),
vyšetření, ale také předepsané léky a případná další vyšetření, si budete platit sami.