Informace k pojišťovnám 211, 207 a 209

S těmito pojišťovnami nemáme uzavřenou žádnou smlouvu.
Pokud jste pojištěni u některé z těchto pojišťoven, zdravotní péče (vyjma neodkladné!) Vám může být poskytnuta pouze za vlastní úhradu. Ceník uveden níže nebo zde.

Níže uvádíme odpovědi na otázky, které nám často a zbytečně lidé kladli. Prosíme, neklaďte je znovu.


1. Proč nemáte smlouvu s mojí pojišťovnou?
Odpověď: Na jaře 2021, když jsme plánovali vznik naší ambulance, proběhlo na náš podnět výběrové řízení (ze zákona musí proběhnout), kde jsme žádali o uzavření smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Každá pojišťovna buduje vlastní síť smluvních poskytovatelů podle potřeb svých pacientů a vlastního uvážení. Zdravotní pojišťovny nemají povinnost uzavřít smlouvu se všemi zdravotnickými zařízeními – stejně i naopak. Na jaře 2021 neměly pojišťovny 211 a 207 o uzavření smlouvy zájem. Jiné to je u pojišťovny 209, ta smlouvu nabídla, ale nepamatuji, že bych kdy za celou svoji praxi potkal pacienta s touto pojišťovnou.

2. A budete mít tu smlouvu?
Odpověď: Pravděpodobně ne. V současné době máme čekací dobu delší, než bychom si přáli. Nedává nám proto smysl dále zhoršovat dostupnost naší zdravotní péče.

3. Proč si musím zdravotní péči platit, když si celý život platím zdravotní pojištění?
Odpověď: Nemusíte. Vaše pojišťovna je zodpovědná za dostupnost zdravotní péče. Má uzavřenou smlouvu o úhradě této péče s řadou očních ambulancí. Vaše pojišťovna ví se kterými, my ne.

Čl. 31 Listiny základních práv a svobod (součást Ústavy ČR)
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

4. Co mám dělat, nemohu sehnat očního lékaře, nikde neberou nové pacienty?
Odpověď: My přijímáme do trvalé péče pacienty všech pojišťoven. Rozdíl je jen v tom, kdo péči platí. Nemá-li pojišťovna s námi uzavřenou smlouvu, nehradí péči pojišťovna, ale pacient. Každá pojišťovna má přehled, s kým má smlouvu uzavřenou. Nejlépe se zeptat přímo na své zdravotní pojišťovně.

5. A kolik stojí vyšetření?
Odpověď: Ceník je uveden níže. Záleží na rozsahu vyšetření. Pokud již o Vás něco víme, jde o kontrolní vyšetření. Jde-li o vyšetření vstupní, po dlouhé době nebo je nutné rozkapat zornice, jde o kompletní vyšetření lékařem. Pokud je nutno vyšetřit vidění a přezkoušení brýlové korekce (s předpisem i bez něj), jde o komplexní vyšetření. Bohužel, i jakýkoliv recept nebo žádanku vyšetření námi vystavenou hradíte také Vy, a to i u léků, kterou pojišťovna normálně hradí.

6. A někdo si to sám platí? Proč?
Odpověď: Ano. Různí lidé mají různé žebříčky hodnot a v ČR máme svobodnou volbu lékaře.

7. Proplatí mi pojišťovna doklad za vyšetření od vás?
Odpověď: Některé pojišťovny přispívají např. na vyšetření OCT. Zdravotní péči jako takovou mimo síť smluvních poskytovatelů pojišťovna proplatit nesmí.

Ceník služeb (pozor, od 1.12.2022 změna ceníku)

  • Základní vyšetření lékařem bez rozkapání zornic: 600 Kč
  • Kompletní vyšetření lékařem včetně rozkapání zornic: 1200 Kč
  • Přezkoušení dioptrické vady a/nebo předpis brýlí včetně vyšetření lékařem: cena vyšetření lékařem +300 Kč
  • Přezkoušení dioptrické vady a/nebo předpis brýlí bez vyšetření lékařem: 600 Kč
  • Vyšetření a vyjádření lékaře pro řidičský průkaz: 1500 Kč
  • OCT vyšetření obě oči (sítnice nebo zrakový nerv): 700 Kč
  • OCT vyšetření obě oči (sítnice i zrakový nerv): 900 Kč
  • Administrativní úkon na žádost pacienta do 30 minut: 500 Kč
  • Léčba suchého oka uzávěry – dočasné/trvalé: 1600/2600 Kč